Asiakirjojen laadinta ja oikeudellinen neuvonanto

Laadin asianajopalveluiden lisäksi erilaiset asiakirjat, ja tarjoan lainopillista neuvonantoa myös oikeussalin ulkopuolella.


Asiakirjojen laadinta

Asiakirjojen laatimisessa on oltava huolellinen ja hyvä laintuntemus on usein tarpeen.

Laatimiani asiakirjoja ovat esimerkiksi

  • avioehdot
  • ositussopimukset
  • perukirjat
  • perinnönjakosopimukset
  • testamentit
  • edunvalvontavaltakirjat
  • kiinteistöjen kauppa- ja lahjakirjat sekä kaupanvahvistukset
  • hallinnanjakosopimukset
  • asunto-osakekauppakirjat
  • huoneenvuokra- sekä maanvuokrasopimukset

Testamentin, osituskirjan, kauppakirjan ja avioehtojen laillisuus kannattaa varmentaa, jos siinä on epäselvyyttä.

Ota yhteyttä, jos tarvitset apua tai neuvoa.

Ota yhteyttä ja kysy lisää!